Felsefemizin temelinde en ileri teknolojilerle çalışmak, yeni tekniklerden yararlanmak ve en iyiyi aramak yatmaktadır.
Petrol ve Doğal Gaz
Endüstriyel Tesisler ve Terminaller
Enerji ve Boru Hatları
Ulaşım, Çelik ve Betonarme Yapılar ve Altyapı